FANDOM


Crni kotao 1

Црни котао / Црни казан

  • Premiered / Премијера: January / Јануар 19, 2011

Cast / Улоге

Serbian name
Српско име
English name
Енглеско име
Voice
Глас
Таран Taran Andrej Ostroški
Андреј Острошки
Алонви Eilonwy Aleksandra Širkić
Александра Ширкић
Долбен Dallben Bora Nenić
Бора Ненић
Лутер Fflewddur Fflam Branislav Zeremski
Бранислав Зеремски
Краљ Ајделег King Eidilleg Bora Nenić
Бора Ненић
Герги Gurgi Milan Antonić
Милан Антонић
Доли Doli Srboljub Srba Milin
Србољуб Срба Милин
Вилењак Fairfolk Boy Milan Antonić
Милан Антонић
Вила Fairfolk Girl Jelena Đorđević Popović
Јелена Ђорђевић Поповић
Орду Orddu Vesna Stanković
Весна Станковић
Орвен Orwen Jelena Đorđević Popović
Јелена Ђорђевић Поповић
Оргоч Orgoch Jelena Stojiljković
Јелена Стојиљковић
Наказа Creeper Mladen Andrejević
Младен Андрејевић
Рогати краљ The Horned King Srboljub Srba Milin
Србољуб Срба Милин
Приповедач Narrator Srboljub Srba Milin
Србољуб Срба Милин

Production / Продукција

  • Dubbing company / Синхронизацијска фирма: Luxor / Луксор
  • Recording studio / Студио за снимање: Loudworks / Лаудворкс
  • Mixing studio / Студио за микс: Loudworks / Лаудворкс
  • Made for / Направљено за: RTS / РТС

Anecdotes / Занимљивости

  • It aired only on TV channel RTS 1.
  • It wasn't released on home video.
  • Ова синхронизација се емитовала само на ТВ каналу РТС 1.
  • Ова синхронизација није објављена на форматима кућног видеа.

Poster gallery / Галерија плаката

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.